Showing posts with label tui thuc pham. Show all posts

Bao bì thực phẩm là gì?

Sự hình thành và phát triển bao bì thực phẩm:

  • Thực phẩm là nhu cầu cần thiết cho sự sống và phát triển của loài người. 
  • Thời kì sơ khai, thực phẩm đơn giản cả về phương pháp chế biến và bảo quản. 
  • Khi khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng thì việc chế biến lương thực, thực phẩm cũng tiến những bước khá nhanh, cách xa so với trình độ chế biến cổ xưa. 
  • Cho đến khi xuất hiện sự bổ sung những kĩ thuật chế biến để ổn định sản phẩm trong thời gian lưu trữ thì một ngành công nghiệp mới ra đời_ công nghiệp thực phẩm.
  • Những thành tựu mới nhất của các ngành khoa học đã được con người áp dụng vào sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm. 
  • Hầu hết các loại thực phẩm đều bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như nước, đất, bụi, oxi, vi sinh vật... 
  • Vì vậy chúng phải được chứa đựng trong bao bì kín.
  • Theo xu hướng đi lên của xã hội, con người ngày càng có nhu cầu cao hơn về giá trị cảm quan và đòi hỏi về tính thẩm mĩ. 
  • Do đó, mẫu mã bao bì cũng dần trở thành yếu tố quan trọng trong cạnh tranh.
  • Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó bao bì ra đời không chỉ với chức năng đơn thuần là bao gói và bảo vệ sản phẩm mà đã trở thành công cụ chiến lược trong quảng bá sản phẩm và gây dựng thương hiệu 
Hotline : 08 3825 3669 Tel : 0905 331 768 Mr Tuấn - 0907 793 118 Ms Ngọc Anh
 Email : phucthinh26@gmail.com Website : baobiphucthinh.com

Thế giới bao bì thực phẩm

Powered by Blogger.