Flickr

Tay quai ly giấy - sleeeve coffee - cover coffee Tay quai ly giấy - sleeeve coffee - cover coffee

Một tay sóng đơn giản, được làm từ giấy Kraft/sóng E/Dublex… Nó giống như lớp bảo vệ chống lại nhiệt tỏa ra từ chiếc, làm giảm nhiệt độ của ...

Read more »

Tay quai ly giấy - sleeeve coffee - cover coffee Tay quai ly giấy - sleeeve coffee - cover coffee

Một tay sóng đơn giản, được làm từ giấy Kraft/sóng E/Dublex … Nó giống như lớp bảo vệ chống lại nhiệt tỏa ra từ chiếc, làm giảm nhiệt độ ...

Read more »

TAY QUAI LY GIẤY ĐỘC ĐÁO ( Coffee Cup Sleeve / Jacket / Clutch) TAY QUAI LY GIẤY ĐỘC ĐÁO ( Coffee Cup Sleeve / Jacket / Clutch)

Một tay sóng đơn giản, được làm từ giấy kraft/sóng E/couche… mà khi trượt trên ly nó giống như lớp bảo vệ chống lại nhiệt tỏa ra từ cốc giảm...

Read more »

TAY QUAI LY GIẤY – Coffee Cup Sleeve TAY QUAI LY GIẤY – Coffee Cup Sleeve

TAY QUAI LY GIẤY – Coffee Cup Sleeve Coffee Cup Sleeve / Jacket / Clutch for 10-20 oz( TAY QUAI LY GIẤY) Một tay sóng đơn giản, được là...

Read more »
 
Top