728x90 AdSpace

Latest News
Showing posts with label tay quai giấy sóng e. Show all posts
Showing posts with label tay quai giấy sóng e. Show all posts
TAY QUAI LY GIẤY ĐỘC ĐÁO ( Coffee Cup Sleeve / Jacket / Clutch)

TAY QUAI LY GIẤY ĐỘC ĐÁO ( Coffee Cup Sleeve / Jacket / Clutch)

Một tay sóng đơn giản, được làm từ giấy kraft/sóng E/couche… mà khi trượt trên ly nó giống như lớp bảo vệ chống lại nhiệt tỏa ra từ cốc giảm...