Flickr

Ly giấy 4oz Ly giấy 4oz

Dung tích: 4oz ~ 120ml – Kích thước: + Đường kính miệng : 60mm + Đường kính đáy : 50mm + Chiều cao : 49mm – Chất liệu...

Read more »
 
Top