Flickr

TAY QUAI LY GIẤY ĐỘC ĐÁO ( Coffee Cup Sleeve / Jacket / Clutch) TAY QUAI LY GIẤY ĐỘC ĐÁO ( Coffee Cup Sleeve / Jacket / Clutch)

Một tay sóng đơn giản, được làm từ giấy kraft/sóng E/couche… mà khi trượt trên ly nó giống như lớp bảo vệ chống lại nhiệt tỏa ra từ cốc giảm...

Read more »
 
Top