Flickr

Ly giấy 16 oz - Cốc giấy lạnh 16oz Ly giấy 16 oz - Cốc giấy lạnh 16oz

Ly giấy 16 oz - Cốc giấy lạnh 16oz – Dung tích: 16oz ~ 450ml – Kích thước: (Cao x Miệng x Đáy)                       (120mm x 90mm...

Read more »
 
Top