Flickr

Ly giấy 22oz Ly giấy 22oz

Ly giấy 22oz Đây là size ly giấy lớn nhất trong tất cả sản phẩm ly giấy của công ty sản xuất. Kích thước : 15.5mm x 90mm x 62mm. Du...

Read more »
 
Top